Gamsi
Vnos v helikopter
Stol
Sar OS
Oskrba ponesrečenca, foto: Vili Vogelnik
Prevoz ponesrečenca, foto: Klemen Gričar
NOVICE    

Objavil/a: Dušan Polajnar, četrtek, 15. marec 2018, ogledov: 16450

Janez Rozman novi predsednik GRZS

14.3.2018 je v Izobraževalnem centru za Zaščito in reševanje na Igu potekal volilni zbor GRZS. Od 17 društev/postaj iz vse Slovenije so bili prisotni vsi delegati brez izjeme, po štirje iz vsakega društva/postaje, med njimi tudi dve reševalki.
Po uvodnemu pozdravu predsednika GRZS Igorja Potočnika smo se z minuto molka spomnili preminulih gorskih reševalce, sledilo je obvestilo o prejemnikih priznanj Civilne zaščite. Plaketo Civilne zaščite je prejel Pavel Odar (Bohinj). Simon Čopi (Tolmin, zlati znak), Damijan Koren in Peter Poljanec ml. (Tolmin), Milan Meglič (Tržič) - vsi srebrni znak, Robert Klančar (Bohinj), Darko Podgornik (Tolmin), Andreja Jagodic in Dušan Hrnčič (Tržič) - vsi bronasti znak.
V nadaljevanju je predsednik GRZS podelil še plakete za življenjsko delo v GRS, in sicer Marku Miklju (Bohinj), Janezu Omanu - Haniju in Florjanu Radonu (oba Kranjska Gora), Dušanu Polajnarju (Mojstrana), Marku Dakskoblerju, Iztoku Korenu, Andreju Kendi in Bogomirju Humarju (vsi Tolmin).

Volilni zbor je vodil Tomo Sbrizaj (Ljubljana). Potočnik je v svojem poročilu za leto 2017 izpostavil kot eno najbolj aktivnih, saj je bilo kar 510 intervencij. V vseh društvih in postajah je skupno 835 članov, od tega 733 aktivnih članov, med njimi 43 žensk in 102 pripravnika. V dolino so prenesli 565 oseb, med njimi je za 28 oseb pomoč prišla prepozno. Največ reševalnih akcij so imele GRS Tolmin (98), Bohinj (72) in Bovec ter Mojstrana (44). Predsednik je pohvalil vestno delo komisij in poudaril, da so kljub recesiji v obdobju njegovega vodenja GRZS opremili vsa društva/postaje z novimi vozili. Ob koncu osemletnega vodenja GRZS se je zahvalil vsem reševalkam in reševalcem ter vsem posameznikom, ki opravljajo vodstvena dela.

Poročila URSZR, FIHO in finančno poročilo je podal strokovni delavec Dušan Polajnar. Razveseljivo je, da je finančno stanje pozitivno, kar za prejšnja leta ni bilo pravilo. Predsednik disciplinskega razsodišča Tomo Sbrizaj je poročal, da v letu 2017 ni bilo nobene disciplinske obravnave. Nadzorni odbor GRZS je obravnaval več zadev in sprejel nekaj zavezujočih sklepov, med drugim zavezo po bolj transparentnem delovanju v okviru projekta sarOS ter ustanovitev strokovne komisije za rešitev mej med društvi GRS Radovljica in Jesenice. Prvič je poročilo o delu strokovne službe na zboru podal Dušan Polajnar, ki je poudaril, da je včasih težko dobiti vse potrebne podatke, dokumente oziroma poročila od društev/postaj.

Sklad Okrešelj je v dvajsetih letih svojega delovanja s štipendijami pomagal 14. otrokom v času njihovega šolanja, od osnovne in srednje šole, pa do končanega študija na različnih fakultetah, je povedal Andrej Karničar, predsednik Ustanove Sklad Okrešelj. V letu 2017 so prvič prav vsi registrirani slovenski gorski reševalci vplačali do konca marca po 15 € v socialni sklad Ustanove, še lepšo zgodbo pa so z letošnjim koledarjem spisali tolminski reševalci, ki so prostovoljno namenili v Sklad Okrešelj 1€ od vsakega prodanega jubilejnega koledarja. S tem zborom končujejo svoj mandat tudi člani organov Sklada. Ob zaključku mandata je Karničar izpostavil, da je naše poslanstvo izjemno tvegano in smo ena redkih, če ne celo edina organizacija v državi, ki ima lasten tovrsten socialni sklad: »Bodimo ponosni in podpirajmo vsa prizadevanja, da bo Sklad Okrešelj še naprej izvrševal svoje poslanstvo in bo kot tak tudi najlepši spomin na naše prijatelje.« V imenu nadzornega odbora Sklada Okrešelj je poročilo podal Danilo Škerbinek.

Razprave ni bilo, tako da so sledile volitve. Uvodna pojasnila je podal predsednik volilne komisije Janez Brojan in podrobno razložil volilne postopke, pri čemer je bilo potrebno za nekatere funkcije razpis ponoviti. Za predsednika GRZS sta se prijavila dva kandidata (Toni Smolej, Janez Rozman), za podpredsednika pa trije (Branko Žorž, Robert Sušanj in Marko Matajurc). Pred izvedbo tajnih volitev so prisotni delegati postavili več vprašanj kandidatoma za predsednika, med drugim o tem, kakšno stališče imata do reševanja meje med društvoma GRS Radovljica in Jesenice, koliko tujih jezikov poznata, kakšno stališče imata do kandidature M. Matajurca, čigar kandidaturo ne podpira njegovo društvo, ali bosta v primeru uspešne kandidature še naprej opravljala nalogo predsednika GRS svojega društva in druga. Sledile so tajne volitve in po večerji razglasitev rezultatov.

Za predsednika je bil izvoljen Janez Rozman, za podpredsednika pa Marko Matajurc in Robert Sušanj. Člani nadzornega odbora bodo: Blaž Belhar, Tomaž Perše, Rafko Vodišek, Matej Kranjc in Davorin Žagar. Predsednik disciplinskega razsodišča bo Tomo Sbrizaj, člani pa: Boštjan Kostanjšek, Vojko Skok, Slavko Rožič in Ivan Čufar.

Člani Uprave Ustanove Okrešelj so postali: Florjan Radon, Miha Dolinar, Milan Meglič, Vinko Črnič, Martin Pavlovčič, Franci Vrankar in Jurij Nabergoj. V nadzornem svetu Sklada bodo: Janez Ažman, Ivan Gradišnik in Žan Karničar. Komisija za dodeljevanje štipendij bo v sestavi: Janez Krč, Gregor Dolinar in Roman Robas.

Rozman se je zboru na kratko zahvalil, pri čemer je posebej poudaril da bo predsednik vseh društev in ne le tistih, ki so ga izvolili. Po končanih volitvah je zbor sprejel v vednost nova vodstva društev Kamnik, Celje in Koroške.

Ob zaključku so svoje pozdrave sporočili tudi gostje zbora. Darko But, generalni direktor URSZR je povedal, da je z vodstvom GRZS dobro sodeloval in mu je v čast, čeprav so bili pogovori včasih tudi naporni. Kot je povedal, je pristaš sistemskega urejanja zadev v okviru nacionalnih programov. Kot primere uspešnega reševanja zadev je izpostavil ureditev voznega parka GRS društev, tudi za tri skupine, pri čemer so bila vsa vozila z dodatno opremo ter ureditev prostorov na Brniku in na Virnikovi planini. Kot primer neuspešnega reševanja je navedel dolgotrajno urejanje helikopterja HMNP. »Neprecenljivo je, da pomagaš ljudem, ki jih niti ne poznaš, pa tudi tistim, ki niti niso državljani Slovenije. Mi moramo dobro sodelovati tudi v prihodnje. Oba konja morata vleči v isto smer, vaš in naš. Naša uprava vam bo vedno stala ob strani,« je sklenil But.
Ob koncu sta zbor pozdravila še predstavnik Policije Rajko Šimunkovič in podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen.

Besedilo in fotografije: Vladimir Habjan

Fotogalerija

Avtor/ica: Vladimir Habjan

Janez Rozman novi predsednik GRZS 
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na FaceBook-u.

Iskanje med novicami


Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
 

Zadnje novice

Sorodne organizacije 

Portal URSZR - Obvestila
Portal URSZR - Opozorila
Planinska zveza Slovenije
© Gorska reševalna zveza Slovenije, 2020