Gorska reševalna zveza Slovenije


Objavil/a: Dušan Polajnar, sobota, 15. november 2014

Srečanje veteranov GRZS 2014

V petek, 14.11.2014, je tradicionalno srečanje veteranov GRZS potekalo na Celjski koči. Srečanje sta organizirali GRS Celje in GRZS.
Po uvodnem pozdravu načelnika GRS Celje Braneta Povšeta, je prisotne nagovoril predsednik GRSZ Igor Potočnik in na kratko predstavil delovanje GRZS. Jubilantom je v zahvalo za njihovo delo v GRS podaril knjigo. Veterani, ki so bili letos prvič na srečanju, so prejeli tudi posebno priznanje Veteran GRZS.

Jubilanti 70 let: Franc Čopi, Pavel Mlekuž, Rihard Mlekuž, France Malešič, Karli Mostnar, Janez Gradišar, Franc Kajžar;

Jubilanti 75 let: Marko Butinar, Martin Dolinšek, Janez Podjed, Boris Kofol, Hinko Poročnik, Lojze Golob, Davo Preisinger, Stanislav Rotar, Anton Zadnikar;

Jubilanti 80 let: Herman Borovnik, Peter Keše, Gabrijel Prezelj, Miladin Ristič, Jože Žvokelj;

Jubilanti 85 let: Valentin Rezar, Erih Sirk, Slavo Jenko, Janko Mirnik, Franc Zupan;

Pavel Dimitrov je jubilantom na harmoniko zaigral pesem »Kol´kor kapljic - tol´ko let«, prisotni pa so pesem obogatili s svojimi glasovi.

Sledilo je predavanje alpinista Luke Lindiča od njegovih začetkov plezanja do uspešnih odprav SMAR (Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca).

Po uradnem delu je sledila večerja in druženje. Marjan Lavtižar se je v imenu veteranov zahvalil organizatorju za pripravo in izvedbo srečanja. Ob odhodu je sledilo še povabilo na ponovno srečanje.

Zapisal in fotografije: Dušan Polajnar

https://www.grzs.si 19. 11. 2019