Gamsi
Vnos v helikopter
Stol
Sar OS
Oskrba ponesrečenca, foto: Vili Vogelnik
Prevoz ponesrečenca, foto: Klemen Gričar
MEDIJSKO SREDIŠČE GRZS    

Avtor/ica: GRZS, ponedeljek, 5. maj 2014, ogledov: 4267

Sodelovanje članov gorskega reševalnega tima pri reševanju ponesrečencev v gorah

Predstavljamo vam magistrsko delo inštruktorja gorskega reševalca, alpinisitičnega inštruktorja in gorskega vodnika iz Tržiča, Janeza Primožiča. Uvod: Gorski reševalni tim sestavljajo različni strokovnjaki. Pri reševanju v gorah se poleg tehničnega dela pojavlja tudi problem sodelovanja med različnimi strokovnjaki znotraj reševalnega tima.
pdf Sodelovanje članov gorskega reševalnega tima pri reševanju ponesrečencev v gorah (1,51 Mb)

Namen in cilj raziskave: 
Na teoretični ravni predstaviti organiziranost in sodelovanje v gorskem reševalnem timu. Namen empiričnega dela je raziskati tri konkretne reševalne akcije in ugotoviti, ali je bilo sodelovanje med različnimi strokovnjaki v gorskem reševalnem timu prisotno in kakšna je bila njegova kakovost. Cilj magistrskega dela je oblikovati predloge za boljše sodelovanje med gorskimi reševalci. 

Metode: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Izvedene so bile tri študije primera, namreč študije dveh reševalnih akcij in reševalne vaje. Podatki so bili zajeti s pomočjo ocenjevalne tabele in polstrukturiranih intervjujev. Podatki so bili obdelani s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne tehnike analize. 

Rezultati: Iz skupne ocene vseh treh raziskovanih primerov je ugotovljeno, da so bili na odnosni ravni močno prisotni kazalniki skupni cilji, osredotočenost na bolnika, zaupanje in spoštovanje. Kazalnik vzajemno poznavanje je bil delno prisoten. Na strukturni ravni so bili delno prisotni kazalniki vodenje na ravni tima, podpiranje novosti, pogoji za povezanost, formalizacija in informacijska infrastruktura. Kazalnik centralni management ni bil prisoten. Po pomembnosti so bili na prvih treh mestih kazalniki osredotočenost na bolnika, skupni cilji ter zaupanje in spoštovanje. Iz kvalitativne analize je ugotovljeno, da so skupni cilji usmerjeni v kakovostno in varno pomoč ponesrečenim v gorah. Pri kazalniku osredotočenost na bolnika je izpostavljena varnost reševalcev in ponesrečenca. Razvidno je prepletanje osebnega in strokovnega poznavanja. Zaupanje in spoštovanje sta temelj kakovostnega in varnega reševanja v gorah. Centralni management in informacijska infrastruktura imata posredni vpliv na ponesrečenca. Sprejemanje novosti olajša reševalno delo in vpliva na razvoj gorskega reševanja. Usposabljanja, posvetovanja, dogovarjanja so dejavniki, ki spodbujajo povezovanje. Opaziti je različno formalno opredeljenost posameznih strokovnih področij. 

Razprava: S to raziskavo je bila v proučevanih primerih dokazana visoka stopnja medsebojnega sodelovanja gorskih reševalcev. Brez dobrega sodelovanja si je težko zamisliti kakovostno izpeljano reševanje v gorah. 

Sklep: Sodelovanje na strukturni ravni bi lahko izboljšali s skupnimi usposabljanji in izobraževanji ter poglobljenimi analizami opravljenega dela.

Ključne besede: reševanje v gorah, gorski reševalni tim, reševanje, sodelovanje.


IZJAVA O AVTORSTVU
Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta 
IZJAVA O AVTORSTVU Janez Primožič, dipl. zn. diplomant študijskega programa: Zdravstvena nega II stopnja
z vpisno številko: 11100621, rojen: 20.02.1967, sem avtor magistrskega dela z naslovom: SODELOVANJE ČLANOV GORSKEGA REŠEVALNEGA TIMA PRI REŠEVANJU PONESREČENCEV V GORAH, ki je nastalo ob pomoči mentorice: doc. dr. Barbare Domajnko, prof. angl., univ. dipl. soc. kult.

Izjavljam, da sem diplomsko delo napisal/a samostojno, s korektnim navajanjem literature in ob pomoči mentorice ter upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih nalog in diplomskih del.

Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za moje magistrsko delo in moj status.

V Žiganji vasi, dne 10.02.2014

 
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na FaceBook-u.

Iskanje med sporočili


Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
 
Medijsko središče GRZS
Kontaktna oseba

Jani Bele, predsednik KINFO
G 041 428 924 
janibele1@gmail.com


ali na info@grzs.si

OGLEJTE SI ŠE:

Znaki in logotipi
Kontaktna oseba
Osnovni podatki o GRZS

Zadnja sporočila

Sorodne organizacije 

Portal URSZR - Obvestila
Portal URSZR - Opozorila
Planinska zveza Slovenije
© Gorska reševalna zveza Slovenije, 2020